DanishGermanEnglish
35% mindre udgangseffekt på de kraftigste elhegn efter 1. september 2010 PDF Udskriv E-mail

 

I en periode hvor vores grossister samt butikker og forhandlere stadigvæk har M115 & M115D på lager må disse både købes, sælges og anvendes uden nogen form for restriktioner eller begrænsninger. Har du brug for et af de kraftige elhegn, kan du i en begrænset periode stadigvæk købe dem, så længe de er på lager! Ligeledes må du som slutbruger stadigvæk anvende de M115 samt M115D som du allerede har og/eller anvender i dag.


Går dit M115 eller M115D elhegn i stykker, også efter den 1.september 2010, gælder der de samme regler for garanti, som på et hvilket som helst andet elhegn. Er garantien udløbet, kan og må det også repareres som et hvilket som helt andet elhegn.
Når der ikke længere er nogen grossister, butikker eller forhandlere der har flere M115 & M115D på lager, vil de kraftigste elhegn være M85 samt M85D, som har en udgangseffekt på 8,5 Joule, imod M115 samt M115D som har en udgangseffekt på 11,5 Joule.


Effektmæssigt betyder det en reduktion på 35% på vores kraftigste elhegn, at vi ikke længere må producere M115 elhegn. På den perfekte indhegning har det ikke den store betydning, hvor et M65 elhegn dækker indhegninger på op til 350 km, før spændingen er faldet til under 1500 Volt på en normal galvaniseret hegnstråd. M65 klarer derfor nemt at indhegne selv vanskelige dyr som Højlandskvæg, får, geder og f.x. Islandske heste.


Praktisk kan det have den konsekvens, at der med et elhegn, med mindre udgangs effekt kommer til at mangler effekt på store, såvel som på mindre indhegninger, for den sags skyld, hvor indhegningen er placeret langs med åer og vandløb med hurtig vækst, på marsk og hede med kraftig underbevoksning, samt på sand og lerjord, hvor der i tørre perioder ikke er tilstrækkelig jordforbindelse til at skabe den nødvendige strøm, til at holde dyrene inde med!


Har du brug for den kraftige energi som M115 elhegnene kan levere i dag (før de nye regler træder i kraft pr.1.september 2010), er løsningen med de mindre kraftige elhegn at dele indhegningen op på flere og mindre indhegninger, derved udnyttes den kraft, som er til rådighed på samme effektive måde, og med den samme effekt (afsvidnings effekt), som i de nuværende kraftige elhegn.

 
 

Vælg sprog

 
 
Advertisement

Information

 
drille.gif
 
 
 

ELEPHANT B.V. • Bornholmstraat 62A • 9723AZ Groningen • The Netherlands • Tel. +45 8682 4427 • Fax +45 8682 4426