DanishGermanEnglish
Ændring af lovgivning på de kraftigste elhegn PDF Udskriv E-mail

El-hegn

M115 erstattes af M85 pga. de nye EU krav pr 1.september 2010

Elhegn som sælges i Europa er alle omfattet af, og produceres efter EU standarden EN 60335-2-76. I mange år har elhegn haft en max effekt/energimængde på 5 joule v/ 500 ohm. I 2007 blev tillæg A11 vedtaget med flere efterfølgende udskydelser på ikrafttrædelsesdatoen, hvilket betyder at elhegn efter 1. september 2010 ikke må overstige 5 joule v/ 50 ohm.

 

For Elephant elhegn betyder det, at vi ikke længere må sælge vores kraftigste og meget populære M115 samt M115D elhegn efter den 30.august 2010, som begge har en udgangseffekt på 11,5 joule på udgangsterminalerne (max 5 joule ved en belastning på 500 ohm). De erstattes af M85 og M85D som har en udgangseffekt på 8,5 Joule på udgangsterminalerne (max 5 Joule ved en belastning på 50 ohm).


Gælder det om at vælge et elhegn efter hvilke dyr som skal indhegnes, vil et M65 elhegn rigeligt dække behovet for alle dyr i en normal indhegning, men når der ligeledes skal tages hensyn til underbevoksning, jordforhold, indhegnings længde, slidtage, defekte stolper og isolatorer osv. er det ikke altid at M65 har de nødvendige kræfter, og her skal man fremover vælge M85 som har en energimængde der er 30% større end M65.


Effektmæssigt betyder det en reduktion på 35% på vores kraftigste elhegn, at vi ikke længere må producere M115 elhegn. På den perfekte indhegning har det ikke den store betydning, hvor et M65 elhegn dækker indhegninger på op til 350 km, før spændingen er faldet til under 1500 Volt på en normal galvaniseret hegnstråd. M65 klarer derfor nemt at indhegne selv vanskelige dyr som Højlandskvæg, får, geder og f.x. Islandske heste.


Praktisk kan det have den konsekvens, at der med et elhegn, med mindre udgangs effekt kommer til at mangler effekt på store, såvel som på mindre indhegninger, for den sags skyld, hvor indhegningen er placeret langs med åer og vandløb med hurtig vækst, på marsk og hede med kraftig underbevoksning, samt på sand og lerjord, hvor der i tørre perioder ikke er tilstrækkelig jordforbindelse til at skabe den nødvendige strøm, til at holde dyrene inde med!


Har du brug for den kraftige energi som M115 elhegnene kan levere i dag (før de nye regler træder i kraft pr.1. september 2010), er løsningen med de mindre kraftige elhegn at dele indhegningen op på flere og mindre indhegninger, derved udnyttes den kraft, som er til rådighed på samme effektive måde, og med den samme effekt (afsvidnings-effekt), som i de nuværende kraftige elhegn.

 
 

Vælg sprog

 
 
Advertisement

Information

Læs videre...
 
pensionist.gif
 
 
 

ELEPHANT B.V. • Bornholmstraat 62A • 9723AZ Groningen • The Netherlands • Tel. +45 8682 4427 • Fax +45 8682 4426